Dla kogo?

Jeżeli masz problemy z zasypianiem, jesteś rozdrażniona/y, źle się czujesz, odczuwasz znużenie, bez powodu czujesz się zmęczona/y lub pobudzona/y, twój organizm wyczuwa jakieś pole elektromagnetyczne itp., może to oznaczać, że pomieszczenie, bądź okolica, w której przebywasz charakteryzuje się zwiększoną wartością promieniowania jonizującego.

Narzędzie.

Promieniowanie jonizujące wykrywane jest przy pomocy licznika Geigera-Mullera firmy Ecotest, model Terra MKS-05. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie producenta, ”jest to zawodowy przyrząd do przeprowadzenia oficjalnych pomiarów, który wymierza poziom tła gamma, skażeń beta, dawkę nasycającą i czas jej nagromadzenia.” Licznik Geigera-Mullera Ecotest Terra MKS-05. (obok z lewej; źródło: https://ecotestgroup.com/wp- content/uploads/sites/4/2014/08/1320h1080.png)

Wyniki.

Wyniki pomiarów dokonywanych za pomocą przedstawianego urządzenia przekazywane są do aplikacji GS Ecotest, finalnie tworząc plik ze ścieżką złożoną z punktów pomiarowych. Przykładowe wyniki przedstawiono w dziale profile. GS Ecostest. (obok z prawej; źródło: https://play.google.com/store/apps/details? id=com.ecotest.apps.gsecotest&hl=pl&gl=US) Za wykonywanie pomiarów odpowiada Fundacja Geotyda zajmująca się wykrywaniem promieniowania jonizującego we wszelkiego typu obiektach geologicznych oraz geoturystycznych wchodzących w skład skorupy ziemskiej.

Profile promieniotwórcze

Profile promieniotwórcze to pliki przedstawiające zmiany wartości dawki równoważnej promieniowania gamma (γ) w środowisku codziennego przemieszczania się ludności. Każdy z nich stworzono w oparciu o pojedynczy ślad, co umożliwia przegląd i porównanie poszczególnych punktów w jednym pliku źródłowym. Odległości pomiędzy poszczególnymi punktami pomiarowymi są zróżnicowane, co znacznie poprawia ich czytelność. Każdy z punktów opatrzono trzema liczbami; kolejno są to: numer punktu pomiarowego, dawka równoważna promieniowania gamma wyrażona w μSv/h, błąd statystyczny podawany w %.

Przykłady profili

Częstochowa
Katowice
Kraków
Opole

Na zamówienie

Istnieje możliwość zamówienia usługi stworzenia profilu prezentowanego typu. Szczegóły zawarto w dziale oferta.

Doświadczenie

Cel:

Cel doświadczenia to obserwacja różnic w rozwoju roślinności w środowisku charakteryzującym się normalną oraz podwyższoną wartością promieniowania jonizującego występującymi obok siebie na niewielkiej przestrzeni. Źródłem tego promieniowania jest fragment misy ceramicznej. Część tę uformowano na etapie produkcji w winogrono, które następnie ”potraktowano” solami uranowymi, uzyskując pomarańczową barwę. Wartość dawki równoważnej promieniowania beta (β) i gamma (γ) w miejscu ”skażonym” przekracza 20μSv/h, podczas gdy wokół niego oscyluje ona w granicach 0,1μSv/h. Podwyższona wartość promieniowania występuje zaledwie kilka centymetrów ponad ”kiścią”, dlatego też do doświadczenia zakwalifikowano karmnik ościsty (Sagina subulata). Jest to bylina darniowa o wysokości kilku centymetrów tworząca zielone i gęste poduszki, wśród których pojawiają się liczne białe i drobne kwiatki. Ziemię, w której umieszczone zostały nasiona byliny pozyskano z kretowiska, w związku z czym nie wpływa ona na poziom promieniowania. Dla ochrony misy, na jej dnie wyłożono jedynie piankę używaną przy układaniu paneli i przymocowano ją taśmą klejącą. Zaburzone zostały warunki wodne, jednak doświadczanie przeprowadzane jest na niewielkiej przestrzeni na i tak nieprzepuszczalnym podłożu, więc uzyskanie warunków naturalnych w tym przypadku nie jest możliwe.

Składniki:

Misa
Pianka
Taśma
Ziemia
Nasiona
Znak
Promieniowanie 1
Promieniowanie 2

Przebieg:

Doświadczenie rozpoczęte zostało 26 kwietnia 2021 roku i dokumentowane będzie fotografiami przedstawiającymi rozwój karmnika ościstego w ”dwustrefowym” środowisku.

Stan początkowy:

Stan aktualny:

Gamma.Garden
ogrodnik@gamma.garden
+48884368932

DANE KONTAKTOWE:

Fundacja Geotyda

KRS: 000553981

NIP: 9452183995

Regon: 361346948

ogrodnik@gamma.garden

Menu:

Social: